Oppdatering 09.07.21:

Vi er nå ferdig med å vaksinere alle gruppene vi skal ta, så vi mottar ikke flere vaksiner fremover.

De som er 18 år og eldre skal ha fått innkalling til vaksinering fra Bergen kommune der de kan registrere seg for vaksine. 

Ring Koronatelefonen på Tlf: 55567700 hvis du ikke har fått innkalling eller du ikke klarer å registrere deg elektronisk.

Følg med på kommunens hjemmeside, der legges det ut oppdatert informasjon ang vaksineringen:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper