De som er 18 år og eldre skal ha fått innkalling til vaksinering fra Bergen kommune der de kan registrere seg for vaksine. 

Ring Koronatelefonen på Tlf: 55567700 hvis du ikke har fått innkalling eller du ikke klarer å registrere deg elektronisk.

Følg med på kommunens hjemmeside, der legges det ut oppdatert informasjon ang vaksineringen:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper