Vi vaksinerer risikogruppen mellom 18-64 år i uke 17 og uke 18.

I uke 17 sender Bergen kommune ut brev til de mellom 60-64 år med tilbud om vaksine. De som er 65 år og eldre skal allerede ha fått innkalling til vaksinering fra Bergen kommune  og kan ringe Koronatelefonen 55567700 for å bestille time

Følg med på kommunens hjemmeside, der legges det ut oppdatert informasjon ang vaksineringen:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper