Dr Gautestad har ferie uke 24 og 25 + uke 31 og 32

Dr Lavik har ferie uke 28, 29, 30 og 31

Kontoret vil holde stengt hele uke 31