Ingen av legene våre vil skrive ut resept på Janssen-vaksinen. Dette begrunnes med de faglige vurderinger som er gjort av FHI, Helsedirektoratet og Legeforeningen om at det i områder med lav total smittespredning ikke er anbefalt å bruke Janssen-vaksinen. Når det er lav smittespredning vil risiko for bivirkninger være større enn gevinsten.