Dr Lavik er fremdeles borte på ubestemt tid pga alvorlig sykdom i nær familie.

Kommunen jobber med å få inn vikar for han. Vi vet ikke helt når det evt kommer på plass.

Vi vil legger ut på hjemmesiden vår når evt vikar er på plass